Natur

– Fiskebäcks naturreservat ligger strax utanför Habo samhälle och är ett populärt utflyktsmål på våren när vitsipporna blommar. Reservatet är en igenvuxen gammal löväng som idag består av en frodig ädellövskog med ek, hassel och en mängd andra träslag.

– Hökensås Naturvårdsområde är ca 5.500 hektar stort. Flacka områden och branta åsar formade av inlandsisen som försvann för 12.000 år sedan gör Hökensås natur till en mycket speciell upplevelse. I sänkorna finns sjöar och tjärnar, sammanlagt ett 50-tal. Här växer det mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken.

– Stora Kärrs bokskog, strax utanför Habo, planterades i mitten av 1600-talet av Per Brahe d.y. Detta område tillhörde då Visingsborg på Visingsö. Idag är bokskogen ett naturreservat och ett mycket vackert skogsparti att ströva i.

Skrea camping Natur
Kreera web&design Logo